Khách Sạn Hoàng Long

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Khách Sạn Hoàng Long tuyển lễ tân ca đêm

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 141 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0989.828779

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN