Công Ty TNHH Ti Ô Group

  • Công Ty TNHH Ti Ô Group

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ti-ô group do Công Ty Asie D'or Pháp và Ti-Ô Group Việt Nam hình thành. Hiện nay đang phát triển các dự án về nghiên cứu và đào tạo quy trình sản xuất cà phê "thật, mộc". Showroom trưng bày và giới thiệu sản phẩm cà phê, khách sạn - văn phòng tour.

- Mã số thuế: 0315313302

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất cà phê

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

3 CÔNG VIỆC HẾT HẠN