Trường Đại học Thái Bình Dương

Trường Đại học Thái Bình Dương

Địa Chỉ:
79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành nghề:
Giáo dục / Đào tạo
Đã Đăng:
16 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Trường Đại học Thái Bình Dương

Giới thiệu công ty

Là một trường đại học miền duyên hải Nha Trang, Đại học Thái Bình Dương đã xây dựng chiến lược phát triển trong 5 năm tới (2020-2025) nhằm trở thành một trường đại học có uy tín, có khả năng quy tụ giảng viên xuất sắc và sinh viên triển vọng.

Trường truyền thụ và phát triển tri thức nhằm đào tạo người học có năng lực tự chủ trong cuộc sống và nghề nghiệp, thích ứng với môi trường kinh tế, xã hội, công nghệ toàn cầu và trở thành công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương và xã hội.

Tập thể Nhà trường cùng chia sẻ và nỗ lực lan tỏa các giá trị trong xã hội, đó là: Chính trực, tự do học thuật, tôn trọng sự khác biệt, trách nhiệm, cách tân và hài hòa.

Mục tiêu chiến lược của TBD tập trung vào việc quốc tế hóa môi trường đào tạo, xây dựng môi trường dạy và học dân chủ, liêm chính, và sáng tạo.

Chiến lược nhắm tới việc cơ cấu ngành nghề hợp lý có tính liên ngành, phương pháp dạy và học hiện đại, nội dung đào tạo cập nhật và thực tiễn, hoàn thiện học chế tín chỉ theo hệ thống Bắc Mỹ để sinh viên dễ dàng tự chọn lộ trình học tập, và không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy, làm việc, học tập bằng tiếng Anh.

Trong nghiên cứu khoa học, chúng tôi tôn trọng chuẩn mực quốc tế và chú trọng các dự án phục vụ địa phương và Nhà trường.

Trường cũng nỗ lực xây dựng mạng lưới hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó ngân hàng ACB là đối tác chiến lược đầu tiên.

Về dạy học và quốc tế hóa môi trường đào tạo

Môi trường dạy và học dân chủ, liêm chính, sáng tạo; cơ cấu ngành nghề hợp lý có tính liên ngành; phương pháp dạy và học hiện đại; nội dung đào tạo cập nhật và thực tiễn; có học chế tín chỉ theo hệ thống Bắc Mỹ; giảng viên, nhân viên và sinh viên có năng lực giảng dạy, làm việc và học tập bằng tiếng Anh.

Về nghiên cứu khoa học

Có đội ngũ giảng viên và sinh viên nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế; có hợp tác tích cực vào mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài nước; có dự án nghiên cứu phục vụ địa phương và nhà trường.

Về truyền thông và thương hiệu

Đạt được sự công nhận của toàn xã hội về bước đột phá trong môi trường dạy và học, nghiên cứu, chất lượng đội ngũ giảng viên và sinh viên, chương trình đào tạo và đời sống sinh viên.

Về quan hệ doanh nghiệp

Có mạng lưới hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó ngân hàng ACB là đối tác chiến lược.