Trung Tâm Số Học Trí Tuệ Thông Minh IMA Nha Trang

  • Trung Tâm Số Học Trí Tuệ Thông Minh IMA Nha Trang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

IMA Nha Trang phấn đấu là một tổ chức đi đầu trong việc đào tạo kỹ năng cho trẻ, đặc biệt là kỹ năng tư duy để giúp trẻ phát huy toàn diện năng lực bản thân.

Mục đích cao nhất của IMA Nha Trang là mang đến cho trẻ em tại Nha Trang cơ hội học tập và rèn luyện trí não một cách toàn diện bằng phương pháp mà trẻ em ở nhiều quốc gia trên thế giới đang học tập, giúp phát huy tiềm năng não bộ trẻ một cách tối ưu, nhằm giúp các em phát triển toàn diện Tâm - Thân - Trí.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN