Shinhan Finance Nha Trang

Tin Tuyển dụng việc làm Shinhan Finance Nha Trang

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Shinhan Finance Nha Trang hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance), trực thuộc Tổng Công ty Shinhan Card (Hàn Quốc), là Công ty Tài chính tiêu dùng 100% vốn nước ngoài (Trước đây là Công ty Tài chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance )), hoạt động chính thức dưới Shinhan Finance Thương hiệu từ năm 2019.