Sàn Giao Dịch Bất Động Sản New City

  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản New City

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản New City được thành lập từ năm 2018 với đinhn hướng ngay từ ban đầu là đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh những thành quả đạt được trong kinh doanh, New City luôn xem doanh nghiệp là một phần của xã hội với những cam kết về trách nhiệm cộng đồng. 

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN