Nhà Hàng Nha Trang Xưa

  • Nhà Hàng Nha Trang Xưa

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nha Trang Xưa là nhà hàng đã có lịch sử trên 10 năm với khung cảnh và món ăn đặc trưng của một làng quê Việt Nam thanh bình.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN