NextTech Group

  • NextTech Group

GIỚI THIỆU CÔNG TY

NextTech Group of Technopreneurs là một nhóm các công ty tiên phong trong ngành Thương mại số hóa mới nổi trên khắp Đông Nam Á Được thành lập năm 2001 với tên gọi PeaceSoft, bắt đầu kinh doanh trực tuyến vào năm 2004, mở rộng sang ĐNÁ vào năm 2014 Sự hiện diện truyền thông táo bạo, giải thưởng và thành tựu như là Alibaba Alibaba của Việt Nam Top 10 người có ảnh hưởng nhất của Internet Việt Nam Hơn 1.200 nhân viên tại 8 văn phòng trên toàn thế giới Hợp tác / liên doanh với: IDG, eBay, SBI, FMO, Life.Sreda, GHL, Actis, VinaCapital ... MỤC ĐÍCH: Tạo điều kiện cho cuộc sống của mọi người thông qua cách thức Số hóa của chúng tôi TẦM NHÌN: Nhóm thương mại số hóa sáng tạo nhất ở ĐNÁ SLOGAN: GIẢI QUYẾT THẾ GIỚI

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN