MINDCHAMPS PRESCHOOL LTD

MINDCHAMPS PRESCHOOL LTD

Địa Chỉ:
Khánh Hoà
Ngành nghề:
Giáo dục / Đào tạo
Đã Đăng:
22 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng MINDCHAMPS PRESCHOOL LTD

Giới thiệu công ty

Mục lục

MindChamps là hệ thống trường mầm non cao cấp hàng đầu chiếm hơn 35% thị phần tại Singapore. MindChamps là trường mầm non duy nhất hợp tác với nhà thần kinh học nổi tiếng thế giới, Giáo sư danh dự Allan Snyder (FRS) để thiết kế phương pháp dạy học trẻ tư duy vô địch và học tập hiệu quả. Với sự phát triển ngày càng rộng tại hâu Á qua việc mở rộng thêm nhiều trung tâm và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, MindChamps có nhu cầu tuyển dụng các cá nhân sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập, cam kết, để đồng hành làm việc cùng đội ngũ nhân sự của Singapore.