MB Ngân Hàng Quân Đội - CN Cam Ranh

  • MB Ngân Hàng Quân Đội - CN Cam Ranh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (tên giao dịch tiếng Anh là Military Commercial Joint Stock Bank), hay gọi tắt là Ngân hàng Quân đội, hay viết tắt là ngân hàng TMCP Quân đội hoặc MB, là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, một doanh nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN