HT Dynamic Solutions

Tin Tuyển dụng việc làm HT Dynamic Solutions

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

HT Dynamic Solutions hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

HTDS cung cấp các giải pháp tự động hóa toàn diện với mức chi phí thích hợp cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội- kinh tế tại Việt Nam, như là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp thông tin và định hướng quản trị trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thương trường, tăng cường năng lực cạnh tranh của các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam. HTDS, thông qua các hoạt động kinh doanh của mình và thông qua sự hợp tác với các trường-viện-doanh nghiệp khác, đứng ra làm mũi nhọn xung kích, gánh vác trọng trách nâng cao năng lực công nghệ thông tin và tự động hóa của sinh viên, kỹ sư tại thành phố Nha Trang, góp phần đưa thành phố Nha Trang trở thành một điểm sáng trong bản đồ công nghệ của khu vực và thế giới.