Học Viện AIA exchange Nha Trang (aia exchange- Nha Trang)

  • Học Viện AIA exchange Nha Trang (aia exchange- Nha Trang)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

AIA Exchange là dự án bảo hiểm chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.
Trước tiên, Exchange mong muốn tất cả khách hàng tại Việt Nam được phục vụ một cách chuyên nghiệp; khách hàng được tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của mình, tư vấn đúng, đủ và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng trong suốt quá trình tham gia cùng chúng tôi.
Để có được sự phục vụ chuyên nghiệp thì cần có những nhân viên chuyên nghiệp; các Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính của dự án Exchange phải được chọn lọc dự vào nhiều tiêu chí khác nhau, và được đào tạo bài bản tại Học viện Ngoại hạng Exchange, thường xuyên được bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng về tài chính từ các chuyên gia đến từ Singapore.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN