Freetalk English

  • Freetalk English

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Freetalk English là chương trình tiếng Anh trực tuyến 2 thầy kèm 1 trò đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam với các thế mạnh vượt trội:

- Nói được tiếng Anh chỉ sau 30 ngày

- Lộ trình học tập riêng tuỳ theo mục tiêu của mỗi người

- Học tập mọi lúc mọi nơi 24/7

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN