FPT Telecom Khánh Hòa

FPT Telecom Khánh Hòa

Địa Chỉ:
STH22-32 và 33 Thích Quảng Đức, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành nghề:
Kinh doanh
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng FPT Telecom Khánh Hòa

Giới thiệu công ty