Công ty TNHH Thủy Sản Australis Việt Nam

  • Công ty TNHH Thủy Sản Australis Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Thủy Sản Australis Việt Nam là công ty hàng đầu thế giới về nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá chẽm, là công ty 100% vốn nước ngoài của Mỹ hiện đang hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN