Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Hoàng Thủy

Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Hoàng Thủy

Địa Chỉ:
49QL1A Thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương, Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành nghề:
Nông - Lâm - Thủy Sản
Đã Đăng:
22 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Hoàng Thủy

Giới thiệu công ty