Công Ty TNHH T&H Nha Trang

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Luôn luôn lắng nghe và đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng, không ngừng nâng cao chất lượng, số lượng và an toàn cao nhất của sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mở rộng thị trường

Đảm bảo chất lượng sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn xuất khẩu thực phẩm và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về vệ sinh, an toàn và chất lượng

Nhân viên của công ty từ ban quản lý đến nhân viên được đào tạo tốt về năng lực quản lý và kỹ năng chuyên môn phù hợp với công việc cụ thể cũng như tầm quan trọng của việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mức cao nhất, đó là một trong những yếu tố quyết định để đạt được thành công của công ty

Cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực, môi trường làm việc an toàn, điều kiện sinh hoạt cho nhân viên của công ty cũng như chăm lo đời sống tài chính và tinh thần của họ