Công Ty TNHH Sản Xất Thương Mại Vĩnh Phương

  • Công Ty TNHH Sản Xất Thương Mại Vĩnh Phương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Sản Xất Thương Mại Vĩnh Phương tuyển dụng:

- Kỹ sư điện

- Nhân viên cung ứng

Địa chỉ: Xã Vĩnh Phương Thành phố Nha Trang (trong khuôn viên Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang)

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

4 CÔNG VIỆC HẾT HẠN