Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Ô Tô Việt Nam - NISSAN NHA TRANG

Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Ô Tô Việt Nam - NISSAN NHA TRANG

Địa Chỉ:
1.18c Đường 23/10, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.
Ngành nghề:
Bán hàng
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp Ô Tô Việt Nam - NISSAN NHA TRANG

Giới thiệu công ty