Công Ty TNHH Ngói Bê Tông SCG Việt Nam - Chi Nhánh Nha Trang

  • Công Ty TNHH Ngói Bê Tông SCG Việt Nam - Chi Nhánh Nha Trang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

SCG là tập đoàn kinh doanh hàng đầu hoạt động trong hơn một thế kỷ qua theo nguyên tắc phát triển bền vững và quản trị minh bạch từ năm 1913. Tầm nhìn của SCG là trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong khu vực, tập trung vào đổi mới sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng sống của người tiêu dùng, cùng với việc khuyến khích phát triển bền vững cho các xã hội và cộng đồng nơi tập đoàn hoạt động

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN