Công ty TNHH LIVIN

Công ty TNHH LIVIN

Địa Chỉ:
5A Ngô Thời Nhiệm
Ngành nghề:
Nhà hàng / Khách sạn
Đã Đăng:
5 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty TNHH LIVIN

Giới thiệu công ty