CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN PHÁT

Địa Chỉ:
63 Lê Hiến Mai Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.
Ngành nghề:
Điện / Điện tử / Điện lạnh, Tài chính / Đầu tư
Đã Đăng:
8 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN PHÁT

Giới thiệu công ty

Mục lục

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN PHÁT