Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam Chi Nhánh KH1

  • Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam Chi Nhánh KH1

GIỚI THIỆU CÔNG TY

MDRT là viết tắt của Million Dollar Round Table (Bàn Tròn Triệu Đô), đây là danh hiệu dành cho các đại lý bảo hiểm, tư vấn tài chính xuất sắc nhất trên thế giới được hiệp hội MDRT (thành lập từ năm 1927) thẩm định và phê duyệt.

Tại AIA Việt Nam luôn dẫn đâu về lực lượng đại lí chuyên nghiệp, với số lượng dẫn đầu trên thế giới về đội ngũ MDRT top 100 môi trường làm việc tốt nhất

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

4 CÔNG VIỆC HẾT HẠN