Công Ty Du Lịch An Nam Tour

  • Công Ty Du Lịch An Nam Tour

GIỚI THIỆU CÔNG TY

1/ Nhân viên Văn phòng Tour/Chăm sóc khách hàng/Thị trường: 03 người 

2/ Nhân viên điều hành tour: 02 người 

3/ Hướng dẫn viên: 03 người 

4/ Nhân viên kế toán kho/công nợ: 02 người 

5/ Nhân viên chăm sóc facebook/quản trị website: 03 người 

6/ Nhân Viên Bán Hàng: 2 người 

7/ Thợ Làm Bánh : 2 người 

 

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

3 CÔNG VIỆC HẾT HẠN