Công Ty CP Xây Dựng Bạch Đằng 234

  • Công Ty CP Xây Dựng Bạch Đằng 234

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234 (Bạch Đằng 234) tiền thân là Công ty Xây dựng 234 được cổ phần hóa theo lộ trình của Chính phủ đối với Doanh nghiệp Nhà nước.

Bạch Đằng 234 hiện hoạt động theo giấy đăng ký Kinh doanh số 0200742545 do Sở Kế hoạch và Đầu từ thành phố Hải Phòng cấp ngày 21/9/2017.

Là một đơn vị thành viên của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng; Năm 2006 theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 234, nhà nước nắm giữ 51% cổ phần. Tháng 8/2017 theo chủ trương thoái vốn của Nhà nước, CB CNV Công ty đã mua lại toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty, chính thức trở thành Công ty cổ phần hoạt động độc lập với thương hiệu Bạch Đằng 234.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN