Công Ty CP Chứng Khoán Rồng Việt

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Rồng Việt đã trải qua những giai đoạn khó khăn trước đây, đến nay với hoạt động có hiệu quả, tích lũy được năng lực tài chính, tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng tất cả yêu cầu trong việc cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ trên thị trường; Hệ thống sản phẩm dịch vụ luôn được bổ sung đa dạng về sản phẩm, nâng cao được chất lượng; Đội ngũ Rồng Việt có sự trưởng thành về kinh nghiệm và lớn mạnh về tư duy. Đây là những tài sản và hành trang vô cùng quý báu để Rồng Việt tự tin bước vào chặng đường mới”.