Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Trần Khang

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trần Khang Real được thành lập vào tháng 10/2019 lấy tên là Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Trần Khang, với mục đích ban đầu tạo ra hệ sinh thái tiền để phát triển tập thể Trần Khang. Sứ mệnh là trở thành đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp làm vì giá trị của khách hàng bằng cách giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống của họ thông qua các cơ hội kinh doanh tuyệt vời, các sản phẩm đẳng cấp cùng với tư duy dẫn đầu.