Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh (HMG) được thành lập với định hướng trở thành Công ty tập đoàn đa ngành nghề, là ngân hàng đầu tư cung cấp tổng hợp các dịch vụ và giải pháp cho khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng. TẦM NHÌN Trở thành HỆ SINH THÁI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ SỨ MỆNH của HMG là xây dựng niềm tin Tư vấn và cung cấp các giải pháp tài chính bền vững. M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp. Tạo ra và gia tăng giá trị cho khách hàng. GIÁ TRỊ CỐT LÕI Tài chính vững mạnh Nhân sự chuyên nghiệp Đối tác uy tín Giải pháp đa dạng, linh hoạt