Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn - Cam Ranh

Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn - Cam Ranh

Địa Chỉ:
19B Lê Chân, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành nghề:
Hàng hải / Hàng không
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn - Cam Ranh

Giới thiệu công ty