Công ty Cổ Phần Nha Trang Bay

  • Công ty Cổ Phần Nha Trang Bay

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Nha Trang Bay, chủ đầu tư dự án khách sạn/ Khu căn hộ cao cấp Sceniabay chuẩn bị đi vào hoạt động

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

10 CÔNG VIỆC HẾT HẠN