Công ty Cổ Phần Người Bạn Vàng

Công ty Cổ Phần Người Bạn Vàng

Địa Chỉ:
Số 72 Thái Nguyên, Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngành nghề:
Bán hàng
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty Cổ Phần Người Bạn Vàng

Giới thiệu công ty