Công Ty Cổ Phần Đường Việt Nam

  • Công Ty Cổ Phần Đường Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty CP Đường Việt Nam chuyên sản xuất các loại đường ăn như: đường cát trắng, đường trắng cao cấp, đường tinh luyện, đường Saccaroza, đường trắng tiêu chuẩn,.. Bên cạnh đó, công ty còn chế tác và gia công các loại máy móc trong ngành sản xuất đường.

4 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

11 CÔNG VIỆC HẾT HẠN