CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Địa Chỉ:
Lô F1, F2, F3, KT1 - CCN Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngành nghề:
Sản xuất / Vận hành sản xuất
Đã Đăng:
2 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Giới thiệu công ty

Mục lục

Tháng 6/1995, Nhà máy bao bì Đông Á (tên gọi của Công ty lúc bấy giờ) bắt đầu tiến hành cải tạo và xây dựng nhà xưởng, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh từ sản xuất mì ăn liền sang sản xuất bao bì Carton. Trải qua 180 ngày đêm lao động cật lực Nhà máy đã hoàn tất việc xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, sản xuất thử và nghiệm thu máy móc thiết bị.

Tháng 01/1996, Nhà máy bao bì Đông Á chính thức hoạt động, sản phẩm đầu tiên phục vụ cho Xí nghiệp liên hợp thuốc lá Khánh Hòa (tiền thân của Nhà máy thuốc lá Khánh Hòa – hôm nay).

Ngày 15/10/1998 Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa có quyết định số 2991/QĐ-UB về việc “Thành lập Nhà máy bao bì Đông Á trên cơ sở tách Nhà máy bao bì Đông Á từ Xí nghiệp Liên hiệp thuốc lá Khánh Hòa”. Kể từ đây, Nhà máy bao bì Đông Á chính thức trở thành Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và là đơn vị thành viên của Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Khánh Hòa (KHATOCO) thay vì là đơn vị phục thuộc, hạch toán báo sổ trước đây.

Ngày 15/10 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành về mặt pháp lý và đây chính là lý do tại sao lấy ngày 15/10 hàng năm là ngày sinh nhật của Đông Á.

Ngày 19/03/2003, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt phương án cổ phần hóa tại quyết định số 677/QĐ-UB về việc “Chuyển doanh nghiệp Nhà nước – Nhà máy bao bì Đông Á thành Công ty cổ phần”. Nhà máy bao bì Đông Á đổi tên thành Công ty Cổ phần Đông Á hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Tháng 5/2010, Công ty Cổ phần Đông Á đã chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán với mã giao dịch DAP đánh dấu một bước phát triển lớn về thương hiệu và uy tín của DOPACK trên thị trường. Tổng công ty Khánh Việt sở hữu 51% vốn điều lệ.

Ngày 14/08/2012, tái cơ cấu lại vốn nhà nước chỉ còn sở hữu 29%. Công ty cổ phần Đông Á trở thành đơn vị liên kết trong Tổng công ty Khánh Việt.