CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VMS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VMS

Địa Chỉ:
121 Trần Quý Cáp, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngành nghề:
Sản xuất / Vận hành sản xuất
Đã Đăng:
6 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VMS

Giới thiệu công ty