Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gobee VN

  • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gobee VN

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gobee VN địa chỉ: 34 Ngô Đức Kế, Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng:

- Nhân viên kinh doanh

- Kế toán toonge hợp

- Shipper

Điện thoại: 0886 772 962

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

6 CÔNG VIỆC HẾT HẠN