Công ty Cổ phần Công Nghiệp & Thương Mại Hoàng Hà

Công ty Cổ phần Công Nghiệp & Thương Mại Hoàng Hà

Địa Chỉ:
Tp Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành nghề:
Kinh doanh, Bán hàng
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Công Nghiệp & Thương Mại Hoàng Hà

Giới thiệu công ty