Công Ty Cổ Phần Citics

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Citics.vn là một nền tảng công nghệ cung cấp cho các bên liên quan khác nhau trong hệ sinh thái Ngân hàng - Bất động sản (người mua, người bán, ngân hàng, đại lý bán hàng) với thông tin thời gian thực, minh bạch, đáng tin cậy để giúp cho giao dịch diễn ra một cách hiệu quả và liền mạch.
C-Value là dịch vụ độc quyền dựa trên công nghệ đầu tiên được cung cấp bởi Citics và đang trở nên phổ biến trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. C-Value cũng là dich vụ tiên phong trong việc định giá bất động sản bằng việc ứng dụng công nghệ và phân tích dữ diệu lớn.
Citics.vn ra đời với sứ mệnh xây dựng một hệ thống dữ liệu về bất động sản lớn nhất và đáng tin cậy nhất Việt Nam, đồng thời góp phần vào việc minh bạch hoá thị trường bất động sản.