Công Ty Cổ Phần Cao Su Miền Nam - Casumina

  • Công Ty Cổ Phần Cao Su Miền Nam - Casumina

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, hay Casumina, là nhà sản xuất lốp xe tại Việt Nam. Nó có các nhà máy ở miền Nam Việt Nam sản xuất lốp xe và ống bên trong cho xe đạp, xe máy, ô tô, xe tải nhẹ, xe tải, xe nâng và máy kéo.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN