Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Địa Chỉ:
29 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà
Ngành nghề:
Hàng hải / Hàng không
Đã Đăng:
3 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Các công ty cùng ngành nghề tuyển dụng

Giới thiệu công ty