Cơ Sở Kinh Doanh Trường Đạt

  • Cơ Sở Kinh Doanh Trường Đạt

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cơ Sở Kinh Doanh Trường Đạt tuyển dụng: 

- Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Nhân viên bán hàng

- Nhân viên kinh doanh

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: 64 Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang

Điện thoại: 0927773995

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

3 CÔNG VIỆC HẾT HẠN