Chuỗi Cửa Hàng Đồ Ăn Food City (Big C Nha Trang)

  • Chuỗi Cửa Hàng Đồ Ăn Food City (Big C Nha Trang)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hệ thống siêu thị Big C hoạt động kinh doanh theo mô hình “Trung tâm thương mại” hay “Đại siêu thị”, là hình thức kinh doanh bán lẻ hiện đại đang được Tập đoàn Casino (Tập đoàn mẹ của siêu thị Big C) triển khai. Casino là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới, với hơn 307.000 nhân viên làm việc tại hơn 12.000 chi nhánh, tại Việt Nam, Thái Lan, Argentina, Uruguay, Brazil, Columbia, Pháp, Madagascar và Mauritius.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN